Kreutzwaldi „Eesti rahva ennemuistsed jutud“ I osa

29.09.2019 kell 17:30
Black box

EMTA lavakunsti osakonna 30. lennu üliõpilased Margaret Sarv, Jaan Tristan Kolberg, Merlin Kivi, Hardi Möller, Tuuli Maarja Põldma, Jass Kalev Mäe, Marta Aliide Jakovski, Alden Marcus Mayfield, Maria Teresa Kalmet, Erik Richard Salumäe
Juhendajad Jaak Prints, Bert Raudsep ja Christopher Rajaveer

TASUTA

“Ennemuistsed jutud on koduta loomade sarnased, kelle sündimise paik mõnikord teadmata on, kes siiski igal maal ja kõigi rahvasugude keskel elavad, ja ehk küll esiotsa kui võõrad sinna tulnud, aegamööda sealse rahva kombeid ja viise mööda endid kujundavad, nagu oleksid nad praeguses paigas sündinud ja maast-madalast üles kasvanud…

Ennemuistsetes juttudes avaneb niihästi inimese kui rahvaste lapsepõlv, kus täielik mõistus luulmise radadele veel tõkkeid ei ole ette teinud, mispärast meie imetegusid usume ja küsima ei lähe, kas nende sündimine loodud kombel on võinud võimalik olla…”

Fr. R. Kreutzwald

Võru linnas, jaanipäeval 1866

Oma teist õppeaastat alustanud lavakunstikooli 30. lennu (kursuse juhendaja professor Lembit Peterson) näitleja-, lavastaja- ja dramaturgitudengid esitavad seitse lugu Friedrich Reinhold Kreutzwaldi poolt rahvapärimuse põhjal kirja pandud teosest “Eesti rahva ennemuisted jutud”. Kava valmis lennu kevadsemestri lavakõne eksamiks 25. mail ning tuleb sel sügisel veel vaid kahel korral uuesti esitusele – 29. septembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 100. juubeli pidustuste raames EMTA vastvalminud black box’is ja 12. oktoobril Eesti Rahva Muuseumis.