müriaadCPPM. Mirko Rajas ja Taavi Tõnisson

21.10.2023 kell 15:00
Black box

CPPM avatud tund /
objekti ja nuku meistriklass

PILET 5-25 € PILETIKESKUSEST

objekt
Selles meistriklassis uuritakse inimese ja objekti ning objekti ja objekti vahelist suhet.
Kuidas objektid inimesi ja nendevahelisi suhteid mõjutavad? Milliseid tähendusvälju lisavad objektid suhetele? Milliseid lugusid objektid meile jutustada saavad? Kuidas neid lugusid mõjutavad rütm, animeerimine? Kas objektid saavad olla “laetud”?
Meistriklassi peamine eesmärk on suunata tudengeid kujundlikumalt mõtlema, nägema mängu- ja tähendusloome võimalusi füüsiliste objektide abil.
Selles töötoas luuakse pilte ja jutustatakse nende kaudu lugusid. Keegi ei tea tõde. On ainult tunne ja tahtmine katsetada.
Töötoa eesmärk ei ole jõuda lõplike vastusteni. Töötoa eesmärgiks on katsetada, julgelt eksida ja uuesti katsetada, et leida kõikvõimalikke objekti kaudu tähenduste loomise viise. Keegi ei pea midagi tõestama. Eesmärk on lihtsalt tunda rõõmu loomisest, käivitada fantaasiat.

nuku animeerimise algtõed
Meistriklassis uurime, kuidas elutu muutub elusaks. Kuidas „elutust“ paberist loodud nukud omandavad läbi näitleja mängu hingamise, karakteri, tahte ja võrdse partnerluse näitlejaga. Loome meistriklassis osalejatega koos töövahendid (nukud) ning praktilises osas liigume läbi erinevate harjutuste abstraktsusest konkreetsuseni ja kindlasti ka vastupidi. Meistriklassi eesmärk on lühikese aja jooksul avada etendajas/näitlejas nukuliku mõtlemise „kanal“ – omandades seejuures nuku-animeerimise baastehnikaid.