Academia aeterna. „Vivat Brass – muusikat viiest sajandist“

11.10.2020 kell 17:00
Suur saal

EMTA Brass, Brass Academy Tallinn
Solistid Villem Endel Tiits (trompet), Guilherme Laranjo (trompet), Jaewook Sung (metsasarv)
Kaastegevad Tallinna Muusikakeskkooli trompetiansambel, Neeme Ots (trompet)
Dirigent Aavo Ots
Kavas Gabrieli, Händel, Arban, Gregson, Crespo

TASUTA

Uurimus saab alati alguse huvist millegi vastu, olgu see siis mõni nähtus, sündmus või protsess. Sealt edasi on vaja enda mõtlemise praktika teha arusaadavaks nii, et see võiks muuta ka teiste kogemust. Võib väita, loomeuurimuse kõige olulisem osa ongi loometegevus ise. Mitte see, kuidas me seda mõtestame, kuidas sellest kirjutame, kuidas analüüsime, millisesse konteksti asetame, vaid see, kuidas me seda praktiseerime. Loomulikult tuleb eristada seda, et igasugune loominguline tegevus ei liigitu veel teadusuurimuseks. Aga kui on olemas kriteeriumid – soov uurimuseks, teadlikkus, avatus kriitikaks, küsimused, millele vastuseid leides on võimalik teadmisi ning arusaamu laiendada –, viib see diskursuseni, läbi mille sünnib uurimusele sisu, meetod ning olulisus.

„Academia aeterna“ (igavene/kestev akadeemia) on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõudude loomingulisele ja loomeuurimuslikule tegevusele pühendatud kontserdisari.

 

Sündmuse korraldaja: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja etenduskeskus koostöös Aavo Otsa Muusikastuudioga