Improõhtu. Jaak Siku monograafia “Raamat improvisatsioonist. Kuidas kehtestada end loovalt ja empaatiliselt” esitlus koos improvisatsioonidega

22.03.2024 kell 19:00
Kammersaal

Laval Jaak Sikk (klaver), Anne-Liis Poll (vokaal), Laura Põldvere (vokaal), Darja Goldberg (akordion), Ivi Rausi (vokaal), Viktoria Pressman (klaver) Evy Anstal-Põld (flööt, vokaal), Gonzalo Muruaga Olguin (elektrikitarr)

TASUTA

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia improvisatsiooni- ning avatud notatsiooni õppejõul, pianistil, loovuurijal ning improvisaatoril Jaak Sikul valmis 2023. aasta kevadel populaarteaduslik monograafia “Raamat improvisatsioonist. Kuidas kehtestada end loovalt ja empaatiliselt”. Raamatuesitlusel kõlab lisaks raamatu tutvustamise sekka interluudiumitena improviseeritud palad. Koos Jaak Sikuga astuvad lavale improvisatsiooniõppejõud, üliõpilased ja vilistlased.

Jaak Sikk on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia improvisatsiooni- ning avatud notatsiooni õppejõud, pianist, loovuurija ning improvisaator. Jaak alustas muusikuteed klassikalise pianistina, saavutades õpinguaastatel erinevaid preemiaid kodumaistel ning rahvusvahelistel klaverikonkurssidel. Alates magistriõppest (algusega 2014 a) tekkis tal sügav huvi vabaimprovisatsiooni vastu ning see viis doktorikraadi omandamiseni 2020 a. improvisatsiooni vallas. Erilist rõhku on Jaak improviseerimisel ja selle uurimisel pannud multimodaalse kujutluse rakendamisele. Jaak Sikk on improviseerijana esinenud Soomes, Leedus, Saksamaal, Itaalias, Ühendkuningriigis, Austrias, Belgias jm ning ta on viinud läbi improvisatsioonialaseid meistrikursuseid mitmetes muusikaülikoolides. Jaak on osalenud õppejõuna mitmes rahvusvahelises ERASMUS+ programmis (METRIC ja RAPPlab). Jaak on aastast 2022 Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige ning tegev projektijuhina loovuurimise valdkonnas. Jaak Sikk peab oluliseks teaduse populariseerimist ning teadmussiiret – omandatu tõlkimist laiema tarbija jaoks sobivasse keelde ning teadmiste/oskuste realiseerimist ühiskonnas.

Korraldaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja etenduskeskus