Jubilate. Helju Tauk 90

01.11.2020 kell 17:00
Suur saal

Jüri Reinvere mälestused Helju Taugist toob publikuni Kersti Kreismann
Esinevad Sonja Herranen (sopran), Merily Leotoots (viiul), Aleksandra Serebrjakova (viiul), Sandra Klimaitė (vioola), Kristian Plink (tšello), Maila Laidna (klaver), Ralf Taal (klaver), Tiiu Sisask (klaver)
Kavas Brahms, Pfitzner, Strauss, Grieg, Oja, Sumera

TASUTA PÄÄSE PILETILEVIST

Helju Tauk (29. märts 1930 – 4. juuni 2005) sündis Tartus, klaveriõpinguid alustas seal 1939. aastal ning jätkas pärast sõda Valgas ning taas Tartus, lõpetades 1950. aastal Tartu Muusikakooli Aleksandra Semm-Sarve klaveriklassis. Õppis 1949–1952 Tartu Riiklikus Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust. Kaitses 1962. aastal Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (TRK) muusikateaduse erialal diplomitöö „Klaveripartii osast eesti nõukogude vokaaltsükleis 1950. aastatel“ (juh. Leo Normet). Pianist-kontsertmeistri tööd alustas juba 1947. aastal. Oli üks Tallinna Muusikakeskkooli asutajaid 1961. aastal ja esimese lennu klassijuhataja, töötas seal kuni 1975 ja jälle 1978–2004 muusikaajaloo, kammeransambli ja saateklassi õpetajana. Aastail 1964–1975 oli TRKmuusikaajaloo ning 1982–2001 kammeransambli õppejõud. Vahepealse katkestuse õppejõu töös tingis vallandamine konservatooriumist 1975. aasta maikuus “nõukogude õppejõule ebaväärika käitumise tõttu” ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee kaebuse alusel. (Tauk oli seotud Eesti rahvuslikult meelestatud demokraatide liikumisega, mida püüdis julgeolek 1974–1975 toimunud vahistamiste ja ülekuulamistega likvideerida.) Tauk kutsuti 1975. aasta sügisel algul balleti, hiljem ooperi pianist-kontsertmeistriks Estonia teatrisse, kus ta töötas kuni 1982. aastani.  Tauk on õpetanud ka Pärnu Sütevaka Gümnaasiumis, Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, jaganud Pirita kloostri brigitiinidele teadmisi muusikast ja eesti keelest. Muusikateadlasena on ta uurinud põhiliselt eesti muusikat, kirjutanud artikleid, toimetanud teadusväljaandeid, pidanud ettekandeid, teinud tele- ja raadiosaateid, loengkontserte. Ta on pälvinud Riigivapi IV klassi ordeni (1997) ja Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali preemia panuse eest eesti muusikakultuuri (2005).

EMBL-i ja Inna Kivi koostatud Helju Taugi elutee kroonika (raamatus „Muusikast võlutud“) põhjal

Palume kõigil kontserdikülalistel alates esmaspäevast, 12. oktoobrist 2020 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontsertidel kanda maski. Ühekordseid maske saab osta kontserdi eel ka saaliteenindajalt. Peame sündmuste korraldamisel silmas parasjagu kehtivaid reegleid ja piiranguid. Palume publikul lähtuda üritusel kohapeal jagatavatest juhistest.

 

Sündmuse korraldaja: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja etenduskeskus koostöös Helju Taugi fondiga