müriaadFEST. MART SAAR 140

16.11.2022 kell 19:00
Suur saal

Dirigeerivad Mart Saare konkursi laureaadid Kameris Theodoros, Ode Pürg, Kaur Pennert, Meelis Kesperi ja Xie Zhizhong
Kontserdil räägib Mart Saarest Riina Roose

TASUTA

Mart Saar (1882–1963) oli üks eesti professionaalse muusika alusepanijatest ning rahvusliku stiili rajajatest, iseäranis koorimuusika vallas.

Saare muusikaline stiil kujunes välja 19. sajandi romantilise traditsiooni pinnal, noorpõlves mõjutasid teda aga suuresti 20. sajandi alguse uued suunad (ekspressionism ja impressionism) ning tema teostes võib leida ka atonaalseid jooni.

Eelkõige tuleb Saart siiski pidada rahvusliku koolkonna esindajaks, heliloojaks, kes mõistis eesti vanema rahvalaulu olemust, suutis avada selle omapära ja sünteesida arhailist rahvalaulu kaasaegse helikeelega. Kaalukama osa Mart Saare loomingust moodustavad ligikaudu 350 koorilaulu erinevatest loomeperioodidest. Nendes teostes on esindatud nii tolleaegsed Euroopa moodsad muusikavoolud kui ka klassikalis-romantilised teosed ja lihtsa harmooniaga rahvalaulutöötlused.

Saare väljakujunenud stiili sümboliks on aga koorilooming, milles rahvalaul on säilitatud võimalikult ehedal kujul – kasutatud on rahvamuusikale omaseid laade, mitmekülgset faktuuri, keerulisi kooskõlasid (klastrid) ning variatsioonilist arendust.

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia müriaadFEST toimub 13.–23. novembrini 2022.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esindusfestival — müriaadFEST — toob hilissügisel vaatajate-kuulajateni kirju läbilõike muusika- ja teatriakadeemias toimuvast, siin loodavatest muusikastiilide ja etenduskunstide paljususest, millest kokku kujuneb kontsertide ja etenduste tõeline müriaad. Avame festivalinädalaks uksed Eesti ainsa muusika- ja teatriülikooli põnevasse loomingulisse maailma. Esitleme mitmekülgselt andekaid interpreete – meie üliõpilasi ja professoreid-õppejõude –, kes musitseerivad ja esinevad koos, et tutvustada erinevatele ajastutele omaseid väljendusviise klassikast tudengite uudisloominguni välja.